Uygulamalarımızda Google Drive Api özelliklerini kullanalım.

Google Drive gittiğiniz her yere sunumlarınızı, raporlarınızı, dökümanlarınızı ve resimlerinizi götürmenizi sağlayan bir online depolama servisidir. Bu servis başlangıç seviyesinde 15gb a kadar alanı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Google drive ı kullanabilmeniz için bir gmail hesabına ihtiyacınız bulunuyor. Bizler bu yazımızda google drive da oluşturduğumuz alanı google api lerini kullanarak uygulamalarımız ile nasıl entegre edebileceğimizi göreceğiz.

Google Drive ı uygulamalarımızda kullanabilmemiz için öncelikle Google Api Console dan Drive Api özelliğini aktive etmemiz gerekmektedir. Bu özelliği aktive edebilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. 

 1. Adım Drive API sini aktive etme. 

  • Hizmeti aktive edebilmek için sihirbazı kullanarak yeni bir proje oluşturabilir veya varolan bir projenizi seçerek Devam (Continue) tuşuna basıp gelen ekranda Kimlik bilgilerine git (Go to credentials) butonuna basınız.
  • Projenize kimlik bilgisi ekleyin sayfasında iptal butonuna basın. 
  • Ekranın üst kısmındaki OAuth izin ekranı (OAuth consent screen) nı seçin. E-Posta adresi ve bu api yi kullanacağınız projenizin adını girip Kaydet butonuna basın.
  • Kimlik bilgileri (Credentials) sekmesine geçip Kimlik bilgilerini oluştur (Create credentials) butonuna tıklayın ve OAuth istemci kimliği (OAuth client ID) seçin.
  • Gelen ekranda oluşturacağımız uygulama türlerinden Diğer (Other) seçeneğini seçip bir isim belirledikten sonra Oluştur (Create) butonuna tıklayın.
  • Tamam butonuna tıklayarak gelen diyalog penceresini kapatın. 
  • Oluşturduğumuz OAuth istemci kimliğini bilgisayarımıza download edelim
  • Json formatında indirdiğimiz dosyanın adını client_secret.json olarak değiştirelim. 
 2. Projemizi oluşturalım. 

  • Visual Studio içerisinde C# programlama dili ile bir Console uygulaması oluşturalım. 
  • Nuget Package Manager Console kısmından Google.Apis.Drive.v3 package ini uygulamamıza install edelim.
   PM> Install-Package Google.Apis.Drive.v3
  • Json olarak indirdiğimiz client_secret.json dosyasını Visual Studio da oluşturduğumuz projemizin içerisine kopyalayalım. 
  • client_secret.json dosyasını seçip Properties penceresinden Copy to Output Directory kısmından Copy always özelliğini seçelim. 

Visual Studio da oluşturduğumuz consol uygulamasının Program.cs class ında kullanacağımız kütüphaneleri ekleyelim. 

using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Drive.v3.Data;
using Google.Apis.Services;
using Google.Apis.Util.Store;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;

Uygulamamız aşağıdaki fonksiyonlardan oluşacak. 

 • GetMenu : Uygulamada farklı işlemleri yapabileceğimiz bir menü ekranı.
 • Login: Google OAuth2 ile login olacağımız bir fonksiyon. 
 • CreateDirectory : Google Drive da klasör oluşturabileceğimiz fonksiyon. 
 • GetFiles : Google Drive daki dosyalarımızın listesini alabileceğimiz fonksiyon. 
 • UploadFiles: Bilgisayarımızdaki bir dosyayı upload edebileceğimiz fonksiyon. 
 • DeleteFile : Google Drive daki bir dosyayı silebileceğimiz fonksiyon. 

GetMenu: 

public static int GetMenu()
{
  Console.Clear();
  Console.WriteLine("----------------------------------------");
  Console.WriteLine("Dosya İşlemleri.");
  Console.WriteLine("0. Login. ");
  Console.WriteLine("1. Klasör Oluştur. ");
  Console.WriteLine("2. Dosya Listesi.");
  Console.WriteLine("3. Dosya Yükle. ");
  Console.WriteLine("4. Dosya Sil");
  Console.WriteLine("9. Çıkış. ");
  Console.WriteLine("----------------------------------------");
  Char vKey = new char();
  int inputKey = 0;
  bool isValidKey = false;
  do
  {
    vKey = Console.ReadKey().KeyChar;
    isValidKey = int.TryParse(vKey.ToString(), out inputKey);
  } while (!isValidKey);
  return inputKey;
}

Login:

static bool Login()
{
  UserCredential credential;

  using (var stream =
    new FileStream("client_secret.json", FileMode.Open, FileAccess.Read))
  {
    string credPath = System.Environment.GetFolderPath(
      System.Environment.SpecialFolder.Personal);
    credPath = Path.Combine(credPath, ".credentials/drive-dotnet-quickstart.json");

    credential = GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync(
      GoogleClientSecrets.Load(stream).Secrets,
      Scopes,
      "user",
      CancellationToken.None,
      new FileDataStore("Drive.Auth.Store")).Result;
    Console.WriteLine("Kaydedildi.: " + credPath);
  }

  // Create Drive API service.
  service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer()
  {
    HttpClientInitializer = credential,
    ApplicationName = ApplicationName,
  });

  return true; 
}

CreateDirectory: 

static bool CreateDirectory()
{
  Console.Clear();
  Console.WriteLine("Klasör Adı Giriniz : ");
  string DirectoryName = Console.ReadLine();
  var body = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File();
  body.Name = DirectoryName;
  body.MimeType = "application/vnd.google-apps.folder";
  try
  {
    var request = service.Files.Create(body);
    request.Fields = "id";
    var _FF = request.Execute();
  }
  catch (Exception e)
  {
    Console.WriteLine("Hata Oluştu. : " + e.Message);
  }
  return true;
}

GetFiles:

static void GetFiles()
{ 
      
  // Define parameters of request.
  FilesResource.ListRequest listRequest = service.Files.List();
  listRequest.PageSize = 10;
  listRequest.Fields = "nextPageToken, files(id, name)";

  // List files.
  IList<Google.Apis.Drive.v3.Data.File> files = listRequest.Execute()
    .Files;
  Console.Clear();
  Console.WriteLine("Dosyalar:");
  if (files != null && files.Count > 0)
  {
    foreach (var file in files)
    {
      Console.WriteLine("{0} ({1}) - {2}", file.Name, file.Id);
    }
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Dosya bulunamadı.");
  }
  Console.ReadKey();
}

UploadFiles:

static bool UploadFiles()
{
  Console.Clear();
  Console.WriteLine("Yüklenecek Dosyanın path ini ve adını yazınız.");
  string FullFileName = Console.ReadLine();
  Console.WriteLine("Yüklenecek Dosyanın adını yazınız.");
  string FileName = Console.ReadLine();
  if (System.IO.File.Exists(FullFileName))
  {
    var fileMetaData = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File();
    fileMetaData.Name = FileName;
    Google.Apis.Drive.v3.FilesResource.CreateMediaUpload request;
    using (var stream = new System.IO.FileStream(FullFileName, FileMode.Open))
    {
      request = service.Files.Create(fileMetaData, stream, "image/jpeg");
      request.Fields = "id";
      request.Upload();
      var fileId = request.ResponseBody;
    }
  }
  return true;
}

DeleteFile:

static void DeleteFiles()
{
  Console.Clear();
  Console.WriteLine("Silmek istediğiniz dosyanın Id sini yazınız.");
  string fileId = Console.ReadLine();
  FilesResource.DeleteRequest deleteRequest = service.Files.Delete(fileId);
  deleteRequest.Execute();
}

Program.cs Main Fonksiyonu: 

static string[] Scopes = new[] { DriveService.Scope.Drive, DriveService.Scope.DriveFile };
static string ApplicationName = "OAuthWebFilePermission"; // Olusturulan Uygulama Adı
static DriveService service;
static void Main(string[] args)
{
  int vKey = 0;
  Login();
  do
  {
    vKey = GetMenu();
    switch (vKey)
    {
      case 0:
        Login();
        break;
      case 1:
        CreateDirectory();
        break;
      case 2:
        GetFiles();
        break;
      case 3:
        UploadFiles();
        break;
      case 4:
        DeleteFiles();
        break;
      default:
        break;
    }

  } while (vKey != 9);
}

 

İlgili Makaleler

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder