SQL Injection web uygulamalarında ki en ciddi açıkların başında gelir. Özellikle frameworkler ve ORM (Object Relational Mapping) gibi ekstra veritaban

SQL Injection 

Web uygulaması geliştiricilercileri SQL Injection’ ı tam anlamadıklarından dolayı bazı ölümcül hatalar yaparlar. Bu yüzden bugün bilinen basit SQL Injection metodları o kadar çok görünmese de ileri de anlatacağımız ileri seviye SQL Injection açıklarını çok büyük firmalardan, hazır sistemlere kadar bir çok yerde görebilirsiniz.

Ben hackleyemediysem kimse hackleyemez.

Güvenlikteki büyük günahlardan biri kişilerin bazı açıklar hakkında “ben hackleyemediysem güvenlidir.” diye düşünmeleri. Yazı dizisi boyunca bu şekilde bir dizi SQL Injection şehir efsanelerine de yer vereceğiz.

Son olarak SQL Injection hakkında önemli bir not,
SQL Injection veritabanından ve dilden bağımsız olarak her türlü uygulama-veritabanı ilişkisine sahip sistemde bulunabilir ve bu veritabanlarının bir açığı değildir. SQL Injection’ dan korunmak web geliştiricisinin görevidir.

SQL Nedir?

SQL (Structured Query Language) veritabanlarında data çekme, silme ve değiştirme gibi işlemler için kullanılan basit yapılı bir dildir. Bugün hemen hemen tüm web uygulamalarının altyapısında veritabanı desteği vardır ve bu web uygulamaları veritabanı ile SQL aracılığıyla anlaşırlar.

Bir siteye mesaj bıraktığınızda bu mesaj veritabanına kaydedilir. O mesaj onaylandığında veritabanındaki bir alan güncellenmiş olur. Yönetici veritabanındaki kaydı silerek o mesajın siteden silinmesini sağlar.

Örnek bir kayıt silme SQL cümlesi şu şekilde olabilir;
DELETE FROM Kullanicilar WHERE id=17

Yukarıdaki kod veritabanı tarafından çalıştırıldığında Kullanicilar tablosunda id alanı 17 olan kayıt silinecektir.

Bu makale SQL dilinin basit detaylarını ele almayacaktır. Eğer SQL konusunda zayıf iseniz makaleyi anlamanız güç olacaktır. Makaleye devam etmeden önce SQL in temel komutlarını öğrenmenizi ve veritabanı mantığınız anlamanızı tavsiye ederim.

SQL Injection Nedir?

Web uygulamalarında bir çok işlem için kullanıcıdan alınan veri ile dinamik SQL cümlecikleri oluşturulur. Mesela “SELECT * FROM Products” örnek SQL cümleciği basit şekilde veritabanından web uygulamasına tüm ürünleri döndürecektir. Bu SQL cümlecikleri oluşturulurken araya sıkıştırılan herhangi bir meta-karakterSQL Injection’ a neden olabilir.

Meta-karakter bir program için özel anlamı olan karakterlere verilen isimdir. Örnek olarak C temelli C#, Javascript, PHP gibi dillerde (\) backslash karakteri bir meta-karakterdir. Compiler (derleyici) ya da Interpreter (yorumlayıcı) bu karakteri görünce ondan sonraki karakteri ona göre işler.

SQL’ için kritik metakarakter (‘) tek tırnak’ tır. Çünkü iki tek tırnağın arası string olarak algılanır. Diğer bir önemli meta-karakter ise (;) noktalı virgüldür, satırın bittiğini ve yeni satır başladığını bildirir.

Genel bir web uygulamasında olası bir üye girişi işlemi şu şekildedir;

  • Formdan gelen kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile ilgili SQL cümleciği oluşturulur (SELECT * FROM Kullanicilar WHERE KullaniciKodu=’admin’ AND Sifre=’sifre’ gibi)
  • SQL cümleciği kayıt döndürüyorsa böyle bir kullanıcının var olduğu anlamına gelir ve session(oturum) açılır ve ilgili kullanıcı üye girişi yapmış olur.
  • Eğer veritabanından kayıt dönmediyse "kullanıcı bulunamadı" veya "şifre yanlış" gibi bir hata ile ziyaretçi tekrar üye girişi formuna gönderilir.

Asp.Net Örnek bir Üye Giriş Kodu

            SqlConnection cnn = new SqlConnection();

            SqlCommand SQLConn = new SqlCommand();

            SQLConn.Connection = cnn;

            string FUsername = Request["kullanicikodu"];

            string FPassword = Request["sifre"];

 

            SQLConn.CommandText="SELECT * FROM Kullanicilar WHERE KullaniciKodu = '" + FUsername + "' AND Sifre = '" + FPassword + "'";

 

            SqlDataReader RsLogin =  SQLConn.ExecuteReader();

            while (RsLogin.Read())

              {

               Session["login"] = RsLogin["kullanici_id"];

               Response.Redirect("../");       

              }

Kod gayet basit. “kullanicikodu ve “sifreform değişkenlerinin değerlerini alıyor. SQL cümleciğinin içerisine yerleştirip kullanıcı kontrolü yapıyor. 

Bu işlemden sonra sonucun boş olup olmadığına bakıyor. Eğer boş ise yani kullanıcı veritabanında bulunmadıysa kullanıcıya giriş yaptırmıyor

Eğer bulunduysa kullanıcıya id si ile session açılıyor. Yani kullanıcıya id’ si ile birlikte bir session açıyor. Bu sayede kullanıcı sisteme giriş yapmış oluyor.

Bu klasik bir login prosedürü. Tabii ki daha farklı ya da karışık olabilir.

Kullanıcı adı ve şifreye bir injection denemesi yapıp neler olacağını inceleyelim. Eğer kullanıcı adı ve şifre yerine “' OR ''='” ve “' OR ''='” girersek başarılı bir şekilde üye giriş yapmış oluyoruz ama nasıl ve niye?

Şimdi çalışan örnek kodu tekrar hatırlayalım form değerini alıyordu bu gelen değerleri SQL’ in içerisine yerleştirip veritabanında sorgu yaptırtıyordu.

Form değerlerini yerlerine yerleştirelim ve az önceki çalışan SQL’ e bakalım;

SELECT * FROM Kullanicilar WHERE KullaniciKodu= '' OR ''='' AND Sifre= '' OR ''=''

Farkettiğiniz üzere bu SQL sorgusu her zaman doğru dönecek ve “Kullanicilar” tablosundaki tüm üyeleri getirecektir. Bu SQL cümleciğini tercüme edersek şu şekilde olacaktır. Kullanicilar tablosundan KullaniciKodu boş olanları ve Sifre si boş olanları getir ya da boş eşittir boş!

Birinci ve ikinci mantıksal kontrolün kayıt döndürüp döndürmesi önemli değil çünkü üçüncü kontrol her zaman doğru olarak döneceğinden (boş her zamana boşa eşit değil mi?) bu SQL cümleciği her zaman tüm kayıtları döndürecektir. Yani kayıt boş mu dolu mu diye kontrol ettiğimizde kayıt dolu olarak gözükecektir. Farkettiyseniz OR kullandık dolayıyla mantıksal sorguların herhangi bir doğru (true) olarak dönerse tüm kayıtlar dönmüş oluyor.

Dolayısıyla bu SQL Injection' ı yaptığımızda dönen kayıtlardaki ilk kullanıcı olarak giriş yapılmış olacaktır.

Gördüğünüz gibi SQL Injection; SQL cümleciklerinin arasına dışarıdan girdi yaparak SQL’ i istediğiniz şekilde manipüle etmenize izin veriyor.
 

İlgili Makaleler

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder