C# Operatörler ...

Bu makalemizde C# programlama dilinde kullanabileceğimiz 5 tür operatörü gözden geçireceğiz.Bunlar sırasıyla : Aritmetik, aktarma, mantıksal, karşılaş

Garbage Collector ...

Bir süreç(process) başladığı anda boş bir bellek yeri bu süreç için ayrılır. Buna “Managed Heap” denir.(Devamında heap bellek olarak belirteceğim ) Po

Stack ve Heap Bellek ...

Herhangi bir programlama dili dökümanına baktığımız zaman Value Type ‘ların stack bellekte, Reference Type’ların da heap bellekte tutulduğu yazar. Pek

Switch-Case Kullanımı ...

Bu yazımda c sharp ile switch-case kullanımının nasıl olduğunu açıklmaya çalışacağım.

Visual Studio Türkçe Açıklamalı Klavye ...

Visual Studio 2010 Türkçe Açıklamalı Klavye Kısayolları

UML NEDİR ...

UML hakkında bilgi

Quick Sort Algoritması ...

Bu yazımda da yine okulda almış olduğum Algoritmalar dersinde gördüğümüz Quick Sort algoritmasının C# kodlarını sizlerle paylaşacağım.

Bubble Sort (Kabarcık Sıralama) Algoritm ...

Bu yazımda Bubble Sort algoritmasının C# kodlamasını ve mantığını anlatmaya çalışacağım.

Recursive ve Dinamik Programlama ile Fib ...

Bu yazımda Fibonacci sayılarını C# ile hem recursive yöntem ile hem de dinamik programlama yöntemi ile bulan algoritmanın kodlarını sizlerle paylaşacağım.

Ternary Operatör Kullanımı (koşul ? doğr ...

Bu yazımda Ternary Operatör kullanımını anlatmaya çalışacağım

Diziler ...

Değerli Arkadaşlar C#  konularında bugün kü yazımda diziler konusunu ele alacağım

C Console da Binom Açılımı ...

C dilinde kullanıcının girdiği sayıyla binom açılımını yapan kodlar

Windows Uygulamasında Rapor işlemleri ...

Bu makalede bir windows uygulamasında Sql Server veritabanındaki veriler ile raporlama işlemi yapılmıştır. Örnek tablo, class ve stored procedure yapı

IsNull( ) Fonksiyonu ...

Sql Serverda kullanılan ISNULL fonksiyonunun işlevini anlatan bir makaledir. IsNull fonksiyonu kendisine parametre olarak verilen değeri kontrol eder.

C# Nedir? - .Net nedir? ...

C#, güçlü, modern, nesne tabanlı ve aynı zaman type-safe(tip-güvenli) bir programlama dilidir.Aynı zamanda C#, C++ dilinin güçlülüğünü ve Visual Basic

Thread Nedir? Nasıl ve ne zaman kullanıl ...

Bu makalede programlamanın en can alıcı konularından biri olan Thread kullanımı hakkında bilgiler yer almaktadır.Thread kullanımı iki veya daha fazla

Bir Xml Dosyasındaki Attribute Değerleri ...

Bu makalede bir önceki makalede de bahsettiğimiz Xml dosya okuma işlemlerine devam ediyoruz. Bir Xml Dosya içerisindeki Node nesneleri içerisine atanm

Xml üzerinden XmlNode işlemleri ...

Bu makalede programcılar için olmazsa olmaz nesnelerden biri olan xml dosyası içerisinden, bölüm bölüm nesnelerin seçilmesi işlemi anlatılmaktadır. Bi

SMTP ile Gmail' den Mail Gönderme ...

Bu makalede System.Net.Mail isim alanı kullanılarak mail gönderme işlemi anlatılmıştır. Bir mail içerisinde Html - Text gönderiminin nasıl yapıldığı,

Email Sınıfı ...

Bu yazımdaçoklu mail ve dosya gönderimi yapabildiğim Email sınıfını paylaşıyorum.

C# ile Extension Metot Yazma ve Kullanma ...

Bu yazımda C Sharp ile Extension metot tanımlamayı ve bu metotları kullanmayı göstermeye çalışacağım.

Printer Listesi ve Printer Görevleri ...

Bu yazımızda bilgisayarımıza bağlı yazıcıları listeleyeceğiz. Seçilen yazıcıların üzerindeki görevleri alarak bu görevlerin silme işlemini gerçekleştireceğiz.

Entity Framework ile BusinessLayer - 1 ...

Bunlar nesne yönelimli programlama (OOP), Nesneler arası ilişkiler (ORM), Çok katmanlı mimari (n-tier architecture), bire çok bağlantılar, POCO ve migration örneklerine değinmeye çalışacağım.

Scanner dan Döküman Taratma ...

Bu makalemizde bilgisayarımıza bağlı tarayıcıları (scanner) lisleteyeceğiz. Bu tarayıcılara seçilen değerlere göre parametreler göndererek farklı parametrelerle tarayıcıdaki belgenin taranmasını sağ..

Uygulamayı kendi formunuzda çalıştırmak ...

Bu makalemizde Windows Api lerinden FindWindow ve SetParent ile ilgili bir uygulama yapacağız.

Öğrenci Takip Programı ...

C++ dilinde hazırladığım öğrenci takip programı kodları değişkenlerin kullanımı, ekranda menü hazırlama ve seçilen menülere göre farklı alt fonksiyonları çağırma, switch kullanımı, for döngüsü

Faktoriyel Hesaplama ...

Faktöriyel, matematikte, sağına ünlem işareti konulmuş sayıya verilen isim, daha genel olan Gamma Fonksiyonu'nun tam sayılarla sınırlanmış özel bir durumudur.

Turkcell Api Çoklu SMS Gönderme ...

Bir veya birden fazla alıcıya kısa mesaj göndermek için kullanılır. Aynı zamanda çoklu veya dağıtık SMS göndermek de mümkündür.

Split Fonksiyonu ...

Bu yazımda C Sharp ile çok sık kullandığımız string ifadeleri parçalamamıza yarayan Split metodunun kullanımını ve son olarak öğrendiğim kullanma yolunu sizlerle paylaşacağım.

Mouse Buttonları Klavyedeki Tuşlara Atam ...

Mouse un sag klik, sol klik, ve sag çift klik, sol çift klik olaylarini klavyedeki bir tusa atamakla ilgili.

Mail Gönderme ...

Bu class ile mail gönderme islemlerini gerçeklestirecegiz.

Metni Şifreleme (Encrypt - Decrypt) ...

Bu yazimizda bir metni sifrelemeyi ve bunu veritabaninda saklamayi görecegiz.