Back-End Developer, Front-End Developer, ...

Web Uygulamalarında çokça kullanılan iki terim Back-End ve Front-End nedir?