Bu makalede SQL Serverda Case When yapısının nasıl kullanıldığı, ne amaçla kullanıldığı anlatılmıştır. Verilen örnekten faydalanabilirsiniz.

SQL Server'da Case-When Yapısı


            SQL Serverda Query yazarken binbir sorgularla karşılaşabiliriz. İşte bu sorgulardan biri de Case-When yapısının kullanıldığı sorgulardır. Case-When yapısını C#' taki Switch-Case yapısına benzetebiliriz. İşleyiş şu şekilde:
            
            Bir tane tblGrupSiralamasi adında tablomuz olduğunu varsayalım. Tablomuzun fldGrupKategorisi,fldGrupId,fldGrupSirasi adında fieldları bulunmaktadır.Şimdi biz fldGrupRengi fieldini çağırıırken kontrol edeceğiz.Aşağıdaki sorgu her çalışmasında fldGrupRengine bakacak ve ona uygun olan seçimi dönecektir. Eğer fldGrupSirasi=1 ise '1.Grup' değerini dön, fldGrupSirasi=2 ise '2.Grup' değerini dön vs. gibi.Aşağıya kullandığım örneği ekliyorum:

Case When Yapısının Kullanıldığı Sorgu: 

 

Select      fldGrupId,

            fldGrupAdi,

            case

                        when fldGrupSirasi=1 then '1.Grup'

                        when fldGrupSirasi=2 then '2.Grup'

                        when fldGrupSirasi=3 then '3.Grup'

                        when fldGrupSirasi=4 then '4.Grup'

                        when fldGrupSirasi=5 then '5.Grup'

             end as fldGrupSirasi

From  tblGrupSiralamasi


Örnek Tablo:

 

 

fldGrupId fldGrupAdi fldGrupSirasi
1 Otomobiller 1


Yukarıdaki tabloya case when yapısı uygulandığında dönen sonuç:

 

 

fldGrupId fldGrupAdi fldGrupSirasi
1 Otomobiller 1.Grup

 

İlgili Makaleler

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder