Bu yazımızda SQL de kullanılan String fonksiyonlarını örnekleriyle inceleyeceğiz.

Bu yazımızda SQL de kullanabileceğimiz string fonksiyonlarını inceleyeceğiz.

ASCII

Verilen string değerinin ASCII değerini gösterir.
Yazım Şekli : ASCI(char)

SELECT ASCII('a') -- Deger = 97
SELECT ASCII('b') -- Deger = 98
SELECT ASCII('c') -- Deger = 99
SELECT ASCII('A') -- Deger = 65
SELECT ASCII('B') -- Deger = 66
SELECT ASCII('c') -- Deger = 67

 SPACE

Belirtilen sayı kadar boşluk bırakılmasını sağlar.
Yazım Şekli : SPACE(integer)

SELECT 'YAZILIM' + SPACE(1) + 'UZMANLARI' -- Deger = YAZILIM UZMANLARI
SELECT 'YAZILIM' + SPACE(5) + 'UZMANLARI' -- Deger = YAZILIM     UZMANLARI

CHARINDEX

 Bir string in içerisinde aranılan 2. string in pozisyonunu bulmayı sağlar.
Yazım Şekli : CHARINDEX(string1, string2 [, baslangic_pozisyonu])

SELECT CHARINDEX('UZM', 'YAZILIM UZMANLARI') -- Deger = 9
SELECT CHARINDEX('I','YAZILIM UZMANLARI',9) -- Deger = 17, Dokuzuncu krktr den sonraki I
SELECT CHARINDEX('Y', 'YAZILIM UZMANLARI',9) -- Deger = 0, Dokuzuncu krktr den sonra Y bulunamadı.

REPLACE

Bir string in içerisindeki değeri değiştirir.
Yazım Şekli : Replace('string1', 'string2', 'string3')

SELECT REPLACE('YAZILIM UZMANLARI', 'UZMANLARI', 'DONANIM') -- Deger = YAZILIM DONANIM

STUFF

Bir string içerisine başlangıç ve uzunluk değerleri vererek ikinci bir string i ekleme
Yazım Şekli : STUFF(string1, baslangic, Uzunluk, string2)

SELECT STUFF('YAZILIM UZMANLARI',9,5,'ASLAN') -- Deger = YAZILIM ASLANLARI

LEFT

Bir string in içerisinde soldan belirtilen sayı kadarını gösterir.
Yazım Şekli : LEFT(string, integer)

SELECT LEFT('YAZILIM UZMANLARI', 7) -- Deger = YAZILIM

RIGHT

Bir string in içerisinde sağdan belirtilen sayı kadarını gösterir. 
Yazım Şekli: RIGHT(string, integer) 

SELECT RIGHT('YAZILIM UZMANLARI', 9) -- Deger = UZMANLARI

 REPLICATE

Bir string i belirtilen sayı kadar tekrar eder.
Yazım Şekli : REPLICATE(string, integer)

SELECT REPLICATE('YAZ',3) -- Deger = YAZYAZYAZ

LOWER

Verilen string değerini küçük harflere çevirir.
Yazım Şekli : LOWER(string)

SELECT LOWER('YAZILIM UZMANLARI') -- Deger = yazılım uzmanları

UPPER

Verilen string değerini büyük harfe çevirir.
Yazım Şekli : UPPER(string)

SELECT UPPER('yazılım uzmanları') -- Deger = YAZILIM UZMANLARI

LTRIM

Bir string in içerisinde soldaki boşlukları siler.
Yazım Şekli : LTRIM(string)

SELECT LTRIM('   YAZILIM UZMANLARI') -- Deger = YAZILIM UZMANLARI

RTRIM

Bir string in içerisinde sağdaki boşlukları siler.
Yazım Şekli : RTRIM(string)

SELECT RTRIM('YAZILIM UZMANLARI   ') -- Deger = YAZILIM UZMANLARI

Umarım faydalı olur.

 

 

İlgili Makaleler

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder