SQL Server 2008 veri tiplerini 7 başlık altında inceleyebiliriz.(36 veri tipi vardır) Varsayılan veri türü nchar(10) dur.Null değer girişine müsaitti

SQL Server 2008 veri tiplerini 7 başlık altında inceleyebiliriz.(36 veri tipi vardır)

Varsayılan veri türü nchar(10) dur.Null değer girişine müsaittir.

  1. Karakter Veri Tipleri ( Character Data Types )
  2. Kesin Sayısal Veri Tipleri ( Exact Numeric Data Types )
  3. Tahmini Sayısal Veri Tipleri ( Approximate Numeric Data Types )
  4. Parasal Veri Tipleri ( Monetary Data Types )
  5. Tarih ve Zaman Veri Tipleri ( Date and Time Data Types )
  6. İkili Veri Tipleri ( Binary Data Types )
  7. Özel Amaçlı Veri Tipleri ( Special Purpose Data Types ) 

Karakter / Metin Veri Tipleri

İsmi

Sınıfı

Boyutu

Veri Yapısı

Char

ASCII

Karakter

Değişir

Sabit-uzunlukta karakter verisi. Atanan değer uzunluğundan kısa olan değerler, atanan uzunluğa tamamlanır. Veri, Unicode değildir. Belirlenmiş maksimum uzunluk 8000 karakterdir.

VarChar

ASCII

Karakter

Değişir

Değişken uzunlukta karakter verisi. Kısa değerlen tamamlanamaz. Veri, Unicode değildir. Belirlenmiş maksimum uzunluk 8000 karakterdir, fakat çok geniş karakter alanı (maksimum 2^31 byte’a kadar) olarak belirlemek için max anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz.

Text

ASCII

Karakter

Değişir

Daha önceki versiyonları desteklemek amacıyla SQL Server 2005’de mevcuttur.

Bunun yerine varchar (max) veri tipini kullanın.

Nchar

Unicode

Karakter

Değişir

Sabit uzunlukta Unicode karakter verisi. Atanan değer uzunluğundan kısa olan değerler, atanan uzunluğa tamamlanır. Belirlenmiş maksimum uzunluk 4000 karakterdir.

NvarChar

Unicode

Karakter

Değişir

Değişken uzunlukta Unicode karakter verisi. Kısa değerler tamamlanmaz. Belirlenmiş maksimum uzunluk 4000 karakterdir, fakat çok geniş karakter alanı (maksimum 2^31 byte’a kadar) olarak belirlemek için max anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz.

Ntext

Unicode

Karakter

Değişir

Text veri tipi gibi, bu veri tipide sadece eski versiyonlara destek amacıyla mevcuttur. Yerine, varbinary(max) kullanın.

 

 

Tamsayı Veri Tipleri

İsmi

Sınıfı

Boyutu

Veri Yapısı

Bigint

Tamsayı

8

Çok büyük sayılar kullanabilmek içindir. Bu veri türü, -263 den  263-1’e kadar tüm sayıları kullanmamızı sağlar. Yaklaşık olarak eksi 92 kentilyon ile artı 92 kentilyon demektir.

Int

Tamsayı

4

-2,147,483,648’den 2,147,483,647’e kadar tüm sayılar.

SmallInt

Tamsayı

2

-32,768’den 32,767’e kadar tüm sayılar

TinyInt

Tamsayı

1

0’dan 255’e kadar tüm sayılar

 

Yaklaşık Sayı Veri Tipleri

İsmi

Sınıfı

Boyutu

Veri Yapısı

Real

 

 

Aslında real ile belirtilen değer,float(24) tür.

Float

 (ANSI Real ile eşanlamlı)

Yaklaşık Sayısal Değerler

Değişir

Boyut ve doğruluğu belirleyen bir argüman (örneğin Float(20)) alır. Argüman boyutu byte değil, bittir. -1.79E+ 308’den 1.79E +308’e kadar uzanır.

 

 

Tarih Veri Tipleri

İsmi

Sınıfı

Boyutu

Veri Yapısı

DateTime

Tarih/Zaman

8

3/100 saniye doğrulukla, 1 Ocak 1753’den 31 Aralık 9999’a kadar tarih ve zaman.

SmallDate Time

Tarih/Zaman

4

1 dakika doğrulukla, 1 Ocak 1900’den 6 Haziran 2079’a kadar tarih ve zaman

 

 

Parasal Veri Tipleri

İsmi

Sınıfı

Boyutu

Veri Yapısı

SmallMoney

Parasal

4

-214,748.3648’den +214,748.3647’e kadar parasal birim

 

money

Parasal

8

 

 

 

Binary Veri Tipleri

İsmi

Sınıfı

Boyutu

Veri Yapısı

Binary

İkilik Değer

Değişir

Maksimum 8000 byte uzunluğunda, sabit-uzunlukta ikilik değerde veri

VarBinary

İkilik Değer

Değişir

Değişken uzunlukta ikilik değer veri. Belirlenmiş maksimum uzunluk 8000 byte’dır, fakat uzun byte alanı (maksimum 2^31 byte’a kadar) olarak belirlemek için max anahtar sözcüğünü kullanabilirisiniz.

Image

İkilik Değer

Değişir

Eski versiyonlara destek olmak için 2005’de mevcuttur.

Yerine, varbinary(max) kullanılır.

 

 

Eski LOB Veri Türleri (Yakın süre içinde kalkacak olan veri türleri) / MAX İfadase

Kalkacak veri tip

Yerine önerilen tip

Boyutu

Veri Yapısı

Text

Varchar(max)

 

ASCII türünden 2GB e kadar verileri saklayabilir.

varchar(n) gibi davranır

Ntext

Nvarchar(max)

 

UNICODE türünden 2GB e kadar verileri saklayabilir.

nvarchar(n) gibi davranır

Binary

Binary(max)

 

İlgili Makaleler

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder