Merhaba, bu yazımızda Merkez Bankası sitesinden döviz kurlarını çekeceğiz. Ancak bu işlemi biraz farklı olarak SQL Serverdan çekeceğiz.

 


TCMB Döviz Kurlarını Çekme

Trendyol API lerinden Veri Çekme


Yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Bu eğitim serimizde farklı web sitelerine sorgular gönderip dönen değerleri nasıl işleyeceğimizi inceleyeceğiz. Bu işlemleri yapabilmek için bir stored procedure oluşturacağız. Bu stored procedure içerisinde HTTP OLE nesnesi oluşturup ihtiyacımıza uygun parametreler atadıktan sonra HTTP nesnemizin dönen değerlerini nasıl alacağımıza bakacağız. 

SQL Sorgumuzta Msxml2.ServerXMLHttp.6.0 OLE nesnesini kullanacağız. Bu nesneyi kullanabilmek için SQL Server da aşağıdaki komutlarla ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. 

Use master
go
sp_configure 'Ole Automation Procedures', 1
go
reconfigure;
sp_configure 'show advanced options',1
go 

Web sitelerine sorgularımızı yapabilmek için genel ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek şekilde bir base procedure oluşturacağız. Bu procedure dışarıdan bazı parametreler alarak bu parametrelere göre belirttiğimiz web adresine request atıp dönen sonucu dışarı verecek şekilde yapılandıracağız. 

sp_GetHttpRequest adında bir stored procedure oluşturacağız. Bu stored procedure httpUrlAddress parametresinde vereceğimiz web adresine sorgu atacak. Sorguyu httpMethod da belirttiğimiz methoda göre istek atacak. Bunlar bildiğimiz gibi Get, Post, Delete, Put değerlerinden oluşuyor. Web sitesine sorgu atarken sorgumuzun header kısmında ihtiyaç duyabileceğimiz contenttype, authorization, headerkey, headervalue değerlerini yine parametremiz ile web sitesine göndermemiz gereken bilgileri de httpbody kısmında vereceğiz. Dönen değeri de responsetext parametresiyle dışarı veriyor olacağız. 

create proc sp_GetHttpRequest
  @httpUrlAddress nvarchar(256), -- Http Url Address
  @httpMethod nvarchar(10), -- Http Web Method (Get, Post, Delete, Put)
  @contentType nvarchar(100), -- Content Type text/xml, application/json
  @authorization nvarchar(max), -- Authorization Value
  @headerKey nvarchar(max), -- Header Key
  @headerValue nvarchar(max), -- Header Value
  @httpBody nvarchar(max), -- Send Data
  @responseText nvarchar(max) out -- Response Data
as
begin
end

 

Stored Procedure içerisinde kullanabileceğimiz 4 ayrı değişken tanımlıyoruz. Bunlar; Oluşturduğumuz OLE nesnesini handle edebilmemiz için kullanacağımız objectId ve OLE Nesnesini oluştururken veya değerler atarken işlemin başarılı bir şekilde oluştuğunu kontrol edebileceğimiz hResult Oluşturduğumuz nesneyi send ile gönderdikten sonra durumunu sorgulayacağımız statusCode ve statusText 

Sp_OACreate ile MSXML2.ServerXMLHttp6.0 OLE nesnemizi oluşturup değerini objectId ye atıyoruz. Nesne başarılı bir şekilde oluştuysa @hResult değeri sıfır olarak dönecektir. @hResult değeri sıfırdan farklı ise hata mesajı ile işlemimizi sonlandıracağız. Oluşturduğumuz nesneye sp_OAMethod ile httpMethod ve httpUrlAddress bilgilerini veriyoruz. 
 

Declare @objectId int -- Created Object Id (Token Id)
Declare @hResult int -- 0=> No Error

Declare @statusCode nvarchar(10) -- Http Request Status Code
Declare @statusText nvarchar(max) -- Http Request Status Text 

exec @hResult = sp_OACreate 'Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0', @objectId out, 1
if @hResult <> 0 exec sp_OAGetErrorInfo @objectId

sp_OAMethod

Http nesnemizi oluşturduk. Bu nesnemize bir takım parametreler girebilmek için sp_OAMethod kullanacağız. Bu parametreleri oluşturduğumuz nesneye open, setRequestHeader, send değerlerini kullanarak vereceğiz. İlk olarak http nesnemizi açmamız gerekiyor. Ardından Http Requestimizin header kısmına gereken parametreleri ekleyebiliriz. 

open : Bu komut ile Http nesnemizi açıyoruz. Bu nesnenin aldığı parametreler içerisinde WebMethod (GET, POST, UPDATE, DELET vb. ) ve URL Adresi bilgilerini veriyoruz. 
setRequestHeader : Bu komut ile request imizin header bilgilerini ard arda verebiliriz. Header tısmına Content Type, Authorization vb. bilgileri http nesnemize verebiliriz.
send : Http sorgumuzda header bilgilerini nesnemize ekledikten sonra send komutu ile sorgumuzu tamamlayabiliriz. Send komutu ile aynı zamanda body kısmında gönderebileceğimiz bilgileri de gönderebiliyoruz. 

sp_GetProperty

Http nesnemiz ile sorgumuzu web sitesine gönderdik. Şimdi ise dönen değerleri sp_GetProperty ile alarak gerekli işlemleri yapabiliriz. 

Status ve statustext web sitesinin bize gönderdiği durum bilgilerini içerir. Status değeri 200 ise işlem başarılı anlamına gelir. Burada sizler dilerseniz status  değerinin 200 e eşit olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. 

ResponseText değerini alabilmek için temp table oluşturmamız gerekiyor.  ResponseTable adında responseText alanına sahip bir temp table oluşturuyoruz. Bu tabloyu oluşturduktan sonra Insert Into ile web sitesinden gelen responseText değerini  tablomuza ekliyoruz. Ardından select ile yukarıda parametrelerde tanımladığımız responsetext değerine eşitliyoruz. 

Status - StatusText : Belirttiğimiz url adresine request çektikten sonra dönen durum değerini status ile alabiliyoruz. Bu Web Status değerleri (200-OK, 404-Not Found, 500 Internal Server Error vb. ) 
ResponseText: Sorguladığımız url adresinden dönen bilgileri ResponseText ile alabiliriz. Dönen sonucun içeriğine (Xml, Json, text vb. ) göre bilgileri parse ederek ilgili tablolarımıza insert-update vb işlemleri gerçekleştirebiliriz. 
 

Create proc [dbo].[sp_GetHttpRequest]
	@httpUrlAddress			nvarchar(256), -- Http Url Address
	@httpMethod				nvarchar(10), -- Http Web Method (Get, Post, Delete, Put)
	@contentType			nvarchar(100), -- Content Type text/xml, application/json
	@authorization			nvarchar(max), -- Authorization Value
	@headerKey				nvarchar(max), -- Header Key
	@headerValue			nvarchar(max), -- Header Value
	@httpBody				nvarchar(max), -- Send Data
	@responseText			nvarchar(max) out -- Response Data
as
begin

	Declare @objectId		int -- Created Object Id (Token Id)
	Declare @hResult		int -- 0=> No Error

	Declare @statusCode		nvarchar(10) -- Http Request Status Code
	Declare @statusText		nvarchar(max) -- Http Request Status Text 

	exec @hResult = sp_OACreate 'Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0', @objectId out, 1
	if @hResult <> 0 exec sp_OAGetErrorInfo @objectId

	--EXEC sp_OASetProperty @objectID, 'setTimeouts','1200000','1200000','9900000','9900000'


	exec @hResult = sp_OAMethod @objectId, 'open', null, @httpMethod, @httpUrlAddress, 0
	if @hResult <> 0 exec sp_OAGetErrorInfo @objectId

	if (Not @contentType is null)
	begin
		exec @hResult = sp_OAMethod @objectId, 'setRequestHeader', null, 'Content-Type', @contentType
		if @hResult <> 0 exec sp_OAGetErrorInfo @objectId
	end

	if (Not @authorization is null)
	begin
		exec @hresult = sp_OAMethod @objectId, 'setRequestHeader', null, 'Authorization', @authorization
		if @hResult <> 0 exec sp_OAGetErrorInfo @objectId
	end

	if ((Not @headerKey is null ) and (Not @headerValue is null))
	begin
		exec @hResult = sp_OAMethod @objectId, 'setRequestHeader', null, @headerKey, @headerValue
		if @hResult <> 0 exec sp_OAGetErrorInfo @objectId
	end

	exec @hResult = sp_OAMethod @objectId, 'send', null, @httpBody
	if @hResult <> 0 exec sp_OAGetErrorInfo @objectId

	exec sp_OAGetProperty @objectId, 'status', @statusCode out
	exec sp_OAGetProperty @objectId, 'statusText', @statusText out

	create table #responseTable(ResponseText nvarchar(max))

	Insert Into #responseTable(ResponseText)
	exec sp_OAGetProperty @objectId, 'ResponseText'

	select @responseText = ResponseText
	From #responseTable
	print @responseText
	drop table #responseTable
	exec sp_OADestroy @objectId

end

Web sitelerine ve API lere sorgu atabileceğimiz sp_GetHttpRequest stored procedure oluşturduk. Bu stored procedure dışarıdan parametreler alıyor. Bu parametreler. 

 • httpUrlAddress: Request atacağımız web sitesinin adresi
 • httpMethod: Request methodumuzu belirtiyor. Bunlar Get, Post, Delete ve Put metodları.
 • contentType: Request atacağımız siteye sorgumuzun headerında content type değeri
 • authorization: Siteye header kimlik bilgilerimizi gönderiyoruz. 
 • headerKey, headerValue: Siteye header da gönderebileceğimiz key ve value değerleri
 • responseText: Request sonucunda dönen değeri responseText değişkenine veriyoruz. Out özelliği olduğundan eşitlediğimiz değeri dışarı dönmüş oluyoruz. 

Sonraki makalelerimizde bu stored procedure nasıl kullandığımızı göreceğiz. Sırasıyla, TCMB döviz kurlarını çekeceğiz. Ardından Trendyol, N11, Gittigidiyor ve hepsiburada API lerinden kategori, alt kategori, kategori özellikleri, değerlerini, ürün listesini ve sipariş listesini alacağız. 

İlgili Makaleler

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder