Stok Takip Uygulamamızın ilk bölümü

Bu videomuzda 2012 yılında canlı yayınlarımızda oluşturduğumuz Stok Takip Uygulamasının kütüphanesini oluşturuyoruz. Video içerisinde;

Stored Procedure lar: 

 • Stok Kartı Tablosu
  • sp_GetStokKartList : Stok Kartı Tablosundan Stok Kartları Listesini çekebildiğimiz procedure. 
  • sp_GetStokKartiByStokKodu : @fldStokKodu parametresinden gelen stok koduna ait stok kartı bilgilerini getirir. 
  • sp_SetStokKarti : Tanımlı parametrelerden gelen değerler ile tblStokKarti tablosuna Stok Kartı kaydı oluşturur ve/veya varolan bir stok kartını günceller. 
  • sp_DelStokKarti: Varolan bir stok kartını gelen paremetrelere göre silinmesini sağlar
 • Stok Hareketi Tablosu
  • sp_GetStokHareketList : Gelen tip, stokkodu aralığı, tarih aralığı, işlemtipi parametrelerine göre stok hareketlerinin listesini getirir. 
  • sp_GetStokHareketi : Gelen parametrelere göre Stok Hareketindeki primary key alanlarına göre sorgu yaparak tek bir stok hareketi kaydını getirir. 
  • sp_SetStokHareketi: Gelen parametrelere göre stok hareketine giriş çıkış kaydı oluşturur ve/veya günceller. 
  • sp_DelStokHareketi: Gelen parametrelere göre stok hareketlerinde silme işlemini gerçekleştirir. 

Class lar:

 • StokKarti Class :
  • GetList : Veritabanındaki sp_GetStokKartiList stored procedure ünü çağırarak gelen verileri 
  • GetStokKarti: _SKodu parametresinden istenen stok kodunun stok kartı bilgilerini sp_GetStokKartiByStokKodu stored procedure ü ile veritabanından çekilir. 
  • SetStokKarti: StokKarti Modelinin içerisindeki değerleri sp_SetStokKarti stored procedure ndeki parametrelere eşleyerek stok kartı oluşturulur/güncellenir. 
 • StokHareketleri Class:
  • GetList:Bu fonksiyon dışarıdan aldığı değerleri sp_GetStokHareketList stored procedure üne göndererek geri dönen değerleri StokHareketi Modeline bind ederek geri döner. 
  • Get: Dışarıdan gelen parametreleri sp_GetStokHareketi stored procedure üne göndererek dönen değeri StokHareketleri modeline bind eder.
  • Set: Dışarıdan StokHareketleri modeli ile gelen değerleri sp_SetStokHareketi stored procedure üne göndererek yeni bir hareketin oluşturulmasını ve/veya varolan bir stok hareketini güncellemesini sağlar.

ConsoleUI uygulamasıyla bu library yi uygulamaya referans olarak ekleyerek testlerimizi yapıyoruz. 

 

İlgili Videolar

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder