2012 Yılında canlı yayınlarımızda oluşturduğumuz Stok Takip Programının veritabanını oluşturuyoruz.

Bu videomuzda 2012 Yılında canlı yayınlarımızda oluşturduğumuz Stok Takip Programının veritabanını oluşturuyoruz. 

Tablolar: 

 • tblStokKarti
 • tblStokHareketi

Stored Procedure lar: 

 • Stok Kartı Tablosu
  • sp_GetStokKartList : Stok Kartı Tablosundan Stok Kartları Listesini çekebildiğimiz procedure. 
  • sp_GetStokKartiByStokKodu : @fldStokKodu parametresinden gelen stok koduna ait stok kartı bilgilerini getirir. 
  • sp_SetStokKarti : Tanımlı parametrelerden gelen değerler ile tblStokKarti tablosuna Stok Kartı kaydı oluşturur ve/veya varolan bir stok kartını günceller. 
  • sp_DelStokKarti: Varolan bir stok kartını gelen paremetrelere göre silinmesini sağlar
 • Stok Hareketi Tablosu
  • sp_GetStokHareketList : Gelen tip, stokkodu aralığı, tarih aralığı, işlemtipi parametrelerine göre stok hareketlerinin listesini getirir. 
  • sp_GetStokHareketi : Gelen parametrelere göre Stok Hareketindeki primary key alanlarına göre sorgu yaparak tek bir stok hareketi kaydını getirir. 
  • sp_SetStokHareketi: Gelen parametrelere göre stok hareketine giriş çıkış kaydı oluşturur ve/veya günceller. 
  • sp_DelStokHareketi: Gelen parametrelere göre stok hareketlerinde silme işlemini gerçekleştirir. 

İlgili Videolar

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder